Onze club voorziet in een opleiding van klein naar groot :

  • Skibaan Snow Valley voorziet in skilessen in groep of privé. Dankzij een nauwe samenwerking met het ervaren monitorenteam van Snow Valley kan U of uw kind perfect worden voorbereid voor de stap naar het Snw Valley Racing Team. Bij twijfel begeleiden wij u graag om zo snel als mogelijk het gewenste niveau te halen en bij onze club aan te sluiten
  • Voor alle renners in onze club voorzien we een degelijke trainingsstructuur die jaarlijks wordt geëvalueerd
  • In de trainingsuren voorzien we ook voldoende differentiatie dat onze jongste renners toelaat om te komen trainen en toch op tijd te gaan slapen

Van zodra de technische basis van de renners voldoende gevormd is bepalen we in overleg met ouders en renners een datum waarop ze een 1e maal aan een wedstrijd mogen deelnemen. Naarmate hun technische bagage vordert, zullen ze aan meer en meer wedstrijden deelnemen. Aanvankelijk op onze eigen piste, later op andere indoor pistes.  

In een verder stadium kunnen de renners ook deelnemen aan onze buitenlandse trainingsstages in de schoolvakanties, waar de focus initieel ook ligt op een goede basistechniek en pas later verschuift naar wedstrijddeelnames.