De zomervakantie is halverwege. Het nieuwe seizoen is gestart op 01/07/2022 en binnenkort hervatten we de trainingen.


Via de Twizzit-app op jullie smartphone, of via de Twizzit-applicatie op jullie computer of via de website hebben jullie de afgelopen dagen en weken mogelijk al informatie zien passeren die we hebben gepubliceerd in voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Voor wie dit gemist heeft, raden we aan op de website onze NIEUWS-pagina te raadplegen met informatie over :

 1. De wijziging van de samenstelling van het Bestuursorgaan van Skiclub Snow Valley
 2. De Jaarplanning 2022-2023
 3. De uitnodiging voor de Indoor Lowland Championships
 4. De voorlopige kalender voor de indoorwedstrijden voor de heenronde 2022-2023
 5. Het document Werking Seizoen 2022-2023
 6. Het Intern Reglement 2022-2023
 7. De KBSF-wedstrijdkalender 2022-2023
 8. De buitenlandse stages 2022-2023 (voor zover gekend)
 9. Het is dan ook dringend tijd dat jullie zich terug inschrijven in onze club. Renners of ouders die in de zomer gaan trainen, zijn op dit ogenblik niet verzekerd.

Net als de afgelopen jaren, voorzien we hiervoor een Inschrijvingsformulier in Twizzit dat u dient in te vullen per aangesloten lid !

BELANGRIJK:

 • De afgelopen jaren zien we het aantal ouders dat zich aansluit als Recreatief Lid dramatisch dalen
 • Het is zeer belangrijk om te weten dat de invloed die wij als club binnen de federatie kunnen uitoefenen, afhangt van het aantal leden dat wij op 30 juni van een werkingsjaar hebben. Hoe meer leden, hoe meer invloed.
 • Door deze dramatische daling is het aantal afgevaardigden waar we binnen de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Sneeuwsport Vlaanderen recht op hebben het afgelopen jaar gedaald van 4 naar 3 afgevaardigden. Dit lijkt weinig belangrijk maar in het verleden heeft net deze ene stem meer er mee voor gezorgd dat één van onze bestuursleden lid kon blijven van het Bestuurorgaan van Sneeuwsport Vlaanderen.
 • Enkel het lidmaatschap als "Recreatief lid" komt hiervoor in aanmerking omdat hierbij het lidmaatschap van Sneeuwsport Vlaanderen inbegrepen is.
 • Voor minderjarige leden dient minimum 1 ouder VERPLICHT ook lid te worden van de club waarbij we vragen om hiervoor een lidmaatschap als Recreatief lid af te sluiten.
  • De afgelopen seizoen hebben we hier geen controles op gedaan. Vanaf dit seizoen controleren we dit terug !
 • Daarenboven vragen we dat BEIDE ouders zich aansluiten als Recreatief Lid
 • Ook voor ouders van meerderjarige kinderen, vragen we dat beide ouders zich aansluiten als Recreatief lid
 • De voordeligste formule om lid te worden van Sneeuwsport Vlaanderen is met de verzekering Basic Safe Snow. Vanaf 3 personen die op hetzelfde adres wonen, wordt een gezinstarief van kracht.

Leden die graag toelichting of assistentie wensen bij het invullen van het Inschrijvingsformulier voor zichzelf, hun kinderen of hun partner, vinden een aantal handleidingen terug op de website:

 • Pagina : LINKS > FAQ
  • Handleiding voor het inschrijvingsformulier 2022-2023 (in het Nederlands, Frans en Engels)
  • Handleiding voor het registreren van een gebruikersnaam voor nieuwe leden (in het Nederlands, Frans en Engels)