Hier vind je een handleiding voor ons inschrijvingsformulier voor het seizoen 2021-2022.


 1. Inloggen
  1. Methode 1 : via de website
  2. Methode 2 : rechstreekse link
   • Surf naar https://app.twizzit.com/v2/login
   • Vul uw accountgegevens in

    • Alle leden hebben een uitnodiging ontvangen om een account aan te maken
    • Als deze vervallen is, kan u een mail naar de verantwoordelijke voor de inschrijvingen mailen om een nieuwe uitnodiging aan te vragen
    • OPMERKINGEN :
     • ouders kunnen met hun eigen account inloggen en het inschrijvingsformulier voor zowel zichzelf als voor hun kinderen invullen
     • U dient voor elk lid van het gezin een apart inschrijvingsformulier in te vullen en dus per gezinslid een online betaling d.m.v. een QR-code moeten uitvoeren

 2. Selecteer in het hoofdscherm midden bovenaan de link Aanbod

 3. Scroll naar het formulier Registration member Snow Valley/Val de Wanne 2021-2022
 4. Selecteer de knop [GA NAAR FORMULIER]
 5. Het inschrijvingsformulier wordt geopend
  1. Pagina 1/4
   • BELANGRIJK :
    • Rechts bovenaan kan u kiezen voor wie van uw gezinsleden u het formulier invult
    • Kies hiervoor de [Change]-knop en selecteer het juiste gezinslid
    • Vul de juiste gegevens in
     Skiclub
     • Snow Valley Racing Team : hier kan u zich inschrijven als
      • Competitief lid MET indoortraining incl. lidmaatschap bij Sneeuwsport Vlaanderen
      • Competitief lid ZONDER indoortraining incl. lidmaatschap bij Sneeuwsport Vlaanderen
      • Recreatief lid incl. lidmaatschap bij Sneeuwsport Vlaanderen
      • Niet-sportend-lid
     • Val de Wanne : 
      • Het lidmaatschap bij Club de Ski Val de Wanne, al dan niet inclusief lidmaatschap bij de FFBS, dient u bij de verantwoordelijke van de club af te sluiten
      • Hier kan u aanvullend op het lidmaatschap bij Club de Ski Val de Wanne nog de volgende lidmaatschappen afsluiten :
       • Renners : indoortraining
       • Ouders : lidmaatschap als niet-sportend (steunend) lid
     Contactgegevens Naam
       Voornaam
       Geboortedatum
       Geslacht
       Nationaliteit
       Taal
       Rijksregisternummer
       Adres - Straat
       Adres - Huisnummer
       Adres - Busnummer
       Adres - Postcode
       Adres - Gemeente
       Adres - Land
      

     Primair mobiel nummer

     • Selecteer gebruik : Persoonlijk / Werk / Moeder / Vader / Dochter / Zoon / Partner
     • Selecteer de internationale landcode (Voorbeeld : België = +32
     • Geef het nummer in zonder leestekens
      

     Tweede mobiel nummer

     • Selecteer gebruik : Persoonlijk / Werk / Moeder / Vader / Dochter / Zoon / Partner
     • Selecteer de internationale landcode (Voorbeeld : België = +32
     • Geef het nummer in zonder leestekens
      

     Primair mailadres

     • Selecteer gebruik : Persoonlijk / Werk / Moeder / Vader / Dochter / Zoon / Partner
     • Geef het mailadres in
      

     Tweede mailadres

     • Selecteer gebruik : Persoonlijk / Werk / Moeder / Vader / Dochter / Zoon / Partner
     • Geef het mailadres in
       IBAN-nummer
     Nieuwsbrief Bevestig of u onze Nieuwsbrief al dan niet wenst te ontvangen
     Intern Reglement Verklaar u akkoord met ons Intern Reglement
     Privacybeleid Verklaar u akkoord met ons Privacybeleid
   • Ga naar de volgende pagina met de knop [VERDER]

  2. Pagina 2/4: Lidmaatschapsgegevens
   • Selecteer het type lidmaatschap. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende mogelijkheden
    1. Competitief lid met indoortraining
     • Competitieve leden SNV MET indoortraining betalen boven op het basislidmaatschap van 15,00 € nog 35,00 € administratieve bijdrage + een trainingsbijdrage + Terbeschikkingstelling piste
     • Indien u zich lid maakt in de periode juli tot en met november, betaalt u trainingsbijdrage voor een volledig seizoen
     • Indien u zich later inschrijft, krijgt u een korting die afhangt van de maand waarop u lid wordt. Selecteer de instapmaand.
     • Voor dit statuut dient u dan ook de knop Terbeschikkingstelling piste te selecteren. Zolang u deze knop niet geselecteerd heeft, krijgt u onderstaande foutmelding
     • Renners geboren in 2007 of eerder die vorig seizoen (2021-2022) ook als Competitief lid SNV MET indoortraining waren ingeschreven, krijgen een éénmalige CORONA-korting. Gelieve hier geen misbruik van te maken. 
      • Zolang u geen selectie hebt gemaakt, verschijnt onderstaande foutmelding

       • Renners die hiervoor
        o WEL in aanmerking komen, dienen [Ja / Oui / Yes] te selecteren;
        o NIET in aanmerking komen, dienen [Nee / Non / No] te selecteren
      • Hierop verdwijnt de foutmelding en wordt onderaan het verschuldigde subtaal geüpdatet
      • BELANGRIJKu vult dit formulier in eer en geweten in. We hebben technisch geen mogelijkheid om in het formulier te controleren of u al dan niet recht heeft op de éénmalige Corona-korting. We zullen dit echter voor alle aangiftes controleren. Als u geen recht had op deze korting zal u achteraf nog een betalingsverzoek ontvangen.

    2. Competitief lid SNV ZONDER indoortraining
     • Competitieve leden SNV ZONDER indoortraining betalen boven op het basislidmaatschap van 15,00 € nog 35,00 € administratieve bijdrage maar geen trainingsbijdrage.
     • Na selectie van dit lidmaatschapstype wordt onderaan het subtotaal getoond.

    3. Recreatief lid
     • We vragen ouders en anders gezinsleden (broers, zussen, ...) om zich als recreatief lid van Snow Valley in te schrijven.
     • Enerzijds is aan dit lidmaatschap een sneeuwsport-specifieke verzekering verbonden waarover je hier meer informatie terugvindt.
     • Anderzijds is het zeer belangrijk om te weten dat de invloed die wij als club binnen de federatie kunnen uitoefenen, afhangt van het aantal leden dat wij op 30/06 van een werkingsjaar aangesloten hebben bij Sneeuwsport Vlaanderen. Hoe meer leden, hoe meer invloed. Daarom vragen we alle ouders om zich minstens als Recreatief lid in te schrijven.
     • Recreatieve leden betalen aan de club enkel basislidmaatschap van 15,00 €. Hier bovenop komt dan nog het verschuldigde bedrag voor het lidmaatschap bij Sneeuwsport Vlaanderen dat afhangt van de gekozen formule op Pagina 3.
     • Na selectie van dit lidmaatschapstype wordt onderaan het subtotaal getoond.

    4. Niet-sportend lid
     • Niet-sportende (steunende) leden betalen enkel het basislidmaatschap van 15,00 €. 
     • Hier is geen lidmaatschap bij Sneeuwsport Vlaanderen aan verbonden.
     • U steunt onze club hier financieel mee.
     • Na selectie van dit lidmaatschapstype wordt onderaan het subtotaal getoond.

   • Ga naar de volgende pagina met de knop [VERDER]
  3. Pagina 3/4 - Aansluiting Sneeuwsport Vlaanderen
   • Deze pagina kan ingevuld worden indien u in het vorige scherm een lidmaatschapstype hebt gekozen, waaraan een verzekering van Sneeuwsport Vlaanderen verbonden is, met name Competitieve en Recreatieve leden.
   • Vul de juiste gegevens in
    Lidmaatschap

    Verzekering 

    • Indoor
    • Basis Safe Snow
    • Snow Omnium
      Lerarenaansprakelijkheid (Optioneel)
     

    Discipline

    • Ski
    • Snowboard
    • Freestyle ski
      Competitielicentie : indien u op pagina 2 een Competitief lidmaatschap hebt gekozen, dient u verplicht een Competitielicentie te activeren
   • Ga naar de volgende pagina met de knop [VERDER]

  4. Pagina 4/4 - Controlescherm voor betaling
   • In dit scherm krijgt u een overzicht van de ingebrachte gegevens en het verschuldigde bedrag
   • Indien de gegevens
    • NIET correct zijn, kan u met de witte pijl in het formulier-logo terug naar de vorige schermen om correcties aan te brengen
    • WEL correct zijn, selecteer dan de knop [BETAAL NU ONLINE (€ bedrag)]
     • hiermee start u de betalingsmodule van onze partner POM.BE ...
     • ... waarmee u een online betaling kan uitvoeren via
      • BANCONTACT voor onze Belgische leden
      • IDEAL voor onze Nederlandse leden