Als jonge sporter, ouder, begeleider of andere betrokkene kan je bij onze Aanspreekpersoon Integriteit (API) terecht met een vraag, vermoeden of klacht over elke vorm van grensoverschrijdend gedrag.


Wat is een API ?

Het Aanspreekpersoon Integriteit (API) is het eerste laagdrempelig aanspreekpunt en de eerste vertrouwenspersoon voor wie een vraag, opmerking of klacht heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten of discriminatie, en lichamelijke en seksuele integriteit.

De API luistert naar je vraag of verhaal, behandelt je melding in alle vertrouwen en verwijst door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen.

API Skiclub Snow Valley VZW

Chris Masset is vertrouwenspersoon en API binnen Skiclub Snow Valley.

Contactgegevens :

> E-mail : chris.masset@snowvalley-racingteam.be

> Mobiel : +32 (475) 942226