Blijkbaar bestaan er nog onduidelijkheden over de kalender voor de KBSF-wedstrijden in de krokus- en paasvakanties.


Daarom vinden jullie in bijlage een actuele versie.

09/02/2020 - 14:50