Vanaf het nieuwe seizoen 2022-2023 zal de samenstelling van het Bestuursorgaan van Skiclub Snow Valley fundamenteel wijzigen.


De volgende bestuursleden/toegevoegde bestuursleden ...

  • BOURBON Peter. (Bestuurslid - blijft wel actief binnen ons wedstrijdteam voor Timing & Techniek)
  • GOOSSENS Annick (Bestuurslid)
  • MASSET Chris (Toegevoegd Bestuurslid)

... hebben plaats gemaakt voor nieuwe krachten om het bestuur te vervoegen, met name :

  • JAMIN Peter : wijzigde van Toegevoegd Bestuurslid naar Bestuurslid
  • VAN ORSHAEGEN Cindy : aangeduid als Bestuurslid
  • BERX Stijn : aangeduid als Toegevoegd Bestuurslid
  • CALLE Kevin : aangeduid als Toegevoegd Bestuurslid
  • PHLIPPO Genji : aangeduid als Toegevoegd Bestuurslid

Wij danken de aftredende bestuursleden voor hun gepresteerde werk en niet aflatende inzet op en naast de piste.

Na al deze wijzigingen ziet ons bestuur er als volgt uit:

We hebben al enkele bijeenkomsten gehad met het vernieuwde team en onze nieuwe bestuursleden worden al volop betrokken in onze werking. Deze wijzigingen zijn er dan ook op gericht om de continuïteit in de werking van het Bestuursorgaan de komende jaren te garanderen.

We bedanken de nieuwe bestuursleden voor hun engagement en wensen hen heel veel succes in hun nieuwe rol.