Bestuur

Jeroen Baeten
Voorzitter

Kastoezichter

Michaël Bouas
Ondervoorzitter & Penningmeester

Kastoezichter

Peter Bourbon
Materiaalmeester + Timing & Techniek

peter.bourbon@snowvalley-racingteam.be

Serge Van Puyvelde
Secretaris

Communicatieverantwoordelijke / Mailings / Nieuwsbrieven / Webmaster / Kastoezichter

Gert Mergaerts
Bestuurslid
Hoofdtrainer / Jeugdsportcoördinator / Materiaalbeheer / Aanspreekpunt integriteit (API)

gert.mergaerts@snowvalley-racingteam.be

Annick Goossens
Bestuurslid
Feestcomité / Organisatie clubkledij / Organisatie activiteiten

annick@snowvalley-racingteam.be

Cor Mollin
Bestuurslid

Vertegenwoordiging Skibaan Snow Valley

Indien u alle bestuursleden tegelijkertijd wilt contacteren kan dit op volgend adres.

bestuur@snowvalley-racingteam.be