Het Vademecum beschrijft alle regels en reglementen waaraan

  • renners moeten voldoen voor deelname aan buitenlandse KBSF-wedstrijden
  • clubs moeten voldoen bij de organisatie van buitenlandse KBSF-wedstrijden