Het uiteindelijke doel van alle trainingen van het Snow Valley Racing Team is de deelname aan wedstrijden. We zijn dan ook een competitieve club.

Voor de deelname aan deze wedstrijden dienen wij bij de organiserende clubs tijdig een inschrijvingsformulier in te dienen en dit zowel voor binnenlandse als buitenlandse wedstrijden.

Omdat wij dit inschrijvingsformulier tijdig moeten indienen, verwachten we dan ook van onze leden dat ze zich voor de deadline die wij stellen, bij ons inschrijven zodat wij alle inschrijvingen kunnen verzamelen.

Om geen inschrijvingen verloren te laten gaan, werd een apart e-mailadres aangemaakt : inschrijvingen_wedstrijden@snowvalley-racingteam.be

We vragen met aandrang om enkel dit e-mailadres te gebruiken en geen mails rechtstreeks naar onze bestuursleden te sturen !

Indien u of uw kinderen belet zijn om aan een wedstrijd deel te nemen, gelieve dan de volgende procedure te volgen :

  1. stuur een e-mail naar
    inschrijvingen_wedstrijden@snowvalley-racingteam.be